Суд ЕС: Работодатели могут запрещать религиозную символику сотрудникам – Новости – новости Православия
Католический женский колледж в США заявил о приеме трансгендеров – Новости – новости Православия
В Праге Думенко выступил на конференции по свободе религии – Новости – новости Православия
Власти Украины получили сигналы, что запрещать УПЦ нельзя, – правозащитник – Новости – новости Православия
Адвокат Лавры опроверг информацию о продлении ареста митрополиту Павлу – Новости – новости Православия
Юрист: Откажется Стефанчук, могут написать в Венецианскую комиссию и другие – Новости – новости Православия
Участница стояния под Лаврой: Мы должны защищать нашу святыню и наши права – Новости – новости Православия
Горсовет Луцка решил готовить документы для лишения общин УПЦ прав на землю – Новости – новости Православия
Експертка ДЕСС розкрила методику, за якою проводить релігієзнавчі експертизи
Наместник Лавры: Мне никак не могут объяснить, кто пострадавший в моем деле – Новости – новости Православия
Тульчинский архиерей вошел в правозащитную группу по отстаиванию прав УПЦ – Новости – новости Православия
Český národní fond kultury a.s.
vydavatel @ ikonapress.info
Čtvrtek, 30 listopadu, 2023

Vyjádření mnišky Valentiny Hanhur a otce Metoděje

K našemu uveřejněnému článku „INFORMACE O SITUACI V MONASTÝRU SV.VÁCLAVA A SV. LUDMILY V LODĚNICÍCH U BEROUNA“ jsme obdrželi vyjádření mnišky Valentiny Hanhur a otce Metoděje, které uveřejňujeme níže. V této souvislosti veřejnost informujeme o tom, že tato mniška nedávno převedla nemovitost zmíněného Monastýru na subjekt nemající s Pravoslavnou církví nic společného a to proti liteře vnitřního řádu Monastýru i proti Ústavě Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku, jak uvádí vedení Pražské pravoslavné eparchie. Tímto jejím krokem se mají zabývat orgány činné v trestním řízení. Vyjádření dotčených mnichů: ODPOVĚĎ IGUMENY VALENTINY NA ČLÁNEK „INFORMACE O SITUACE V MONASTÝRU SV. VÁCLAVA A SV. LUDMILY V LODĚNICÍCH U BEROUNA“ Dne 1.9.2022 byl na těchto webových stránkách publikován článek s názvem „Informace o situaci v monastýru sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna“, který obsahoval tvrzení o mém údajném narušení řádu monastýru a mnišského slibu a jenž se silně dotýká mé cti, důstojnosti a soukromí. Tímto bych chtěla uvést na pravou míru, že jsem řád monastýru a mnišského slibu neporušila. Nejsem vinna z obvinění uvedených v článku o úmyslném odebrání života, vztahu s o. Metodějem a osnování intrik proti o. Onufrijovi. Tato obvinění nejsou založena na pravdě a jsou...

Číst více

Informace o situaci v monastýru sv. Václava a sv. Ludmily v Loděnicích u Berouna

ke dni 16.08.2022 Na základě Pražskou pravoslavnou eparchií obdrženého písemného podnětu : NÁRODNÍ POLICIE UKRAJINY, HLAVNÍ SPRÁVA NÁRODNÍ POLICIE V ČERKASKÉ OBLASTI Čerkaské okresní oddělení policie ulice Pasterivska104, 18036 Čerkasy Vyšetřovatel vyšetřovacího oddělení Čerkaské okresní správy policie Hlavní správy Národní policie v Čerkaské oblasti kapitán policie Kočerha I. I. ve věci podezření z trestné činnosti v oblasti provozování nezákonného obchodu s drogami a psychotropními látkami v několika oblastech na Ukrajině (včetně Čerkaské) a sdělení obvinění zaměstnanci PPE PCČZ : JEVČYNCOVI Josypu Josypovyči, nar. ..........., místo narození: Zakarpatská oblast, Užhorodský okres, město Užhorod, státní občan Ukrajiny, se dne 23.6.2022 v sídle PPE PCČZ na adrese Šárecká 36, Praha 6, v 10:00 hod. uskutečnilo jednání ve věci podání vysvětlení  občana JEVČYNCOVA Josypa Josypovyče (o. Metoděj) v této věci. Jednání byli přítomni : Vladyka Michal , o. Beránek , I. Střelec a pozvaný o. Metoděj Jednání uvedl vladyka Michal , který otce Metoděje seznámil s předmětem jeho pozvání na PPE a předložil mu k seznámení následující listiny v ukrajinštině včetně jejich překladu do českého jazyka. Jednalo se o tyto listiny :   Výzva k součinnosti od MINISTERSTVA VNITRA UKRAJINY, NÁRODNÍ POLICIE UKRAJINY, Odbor vyšetřování Hlavní správy Národní policie v Čerkaské oblasti ze dne 22.11.2021adresovaného hlavě PCČZ ve kterém je PCČZ žádána o vyjádření...

Číst více

Řecká pravoslavná arcidiecéze v Americe si za biskupa zvolila laicizovaného archimandritu, který padělá dopisy

Podle tiskového vyhlášení Řecké pravoslavné arcidiecéze v Americe (zkr. GOARCH) zvolil Posvátný synod Konstantinopolského patriarchátu Alexandra Belyu ze Slovanského pravoslavného vikariátu jako pomocného biskupa GOARCH. Ve skutečnosti je Belya suspendovaný a laicizovaný bývalý archimandrita. Slovanský vikariát sestává z větší části ze suspendovaných, laicizovaných a schizmatických kleriků. Jako klerik Ruské pravoslavné církve v zahraničí (zkr. ROCOR) byl znám tím, že se vyhýbal placení závazků vůči diecézi a přivážel do Ameriky duchovní bez odpovídajících dokladů. Jeho bratr byl zapleten do závažné trestné činnosti včetně obchodu se ženami. V létě roku 2019 padělal Belya dopis, který budil dojem, že jeho autorem je metropolita Hilarion (Kapral), tehdejší první hierarcha Ruské pravoslavné církve v zahraničí. V tomto dopise bylo požadováno, aby Posvátný synod Moskevského patriarchátu potvrdil Belyu jako budoucího biskupa. Nicméně Synod ROCOR Belyu nikdy nenominoval a v návaznosti na celou aféru byl suspendován z výkonu kněžských úkonů. Odmítl akceptovat suspendování a bez řádného kanonického propuštění z Ruské pravoslavné církve v zahraničí přešel do Řecké pravoslavné arcidiecéze v Americe. V únoru 2020 byl tudíž Ruskou pravoslavnou církví zbaven hodnosti (laicizován) a je tedy z kanonického pohledu pouze mnichem. Belya zažaloval u světského soudu metropolitu Hilariona a množství archijerejů a kleriků Ruské pravoslavné církve v zahraničí...

Číst více

Заявление владыки Михаила по поводу распространения ложных обвинений со стороны Исайи

ЗАЯВЛЕНИЕ ВЛАДЫКИ МИХАИЛА, архиепископа Пражского и Чешских земель Православной церкви Чешских земель и Словакии по поводу распространения ложных обвинений со стороны викарного епископа Оломоуцко-Брненской православной епархии Исайи На основании сведений, поступающих из Оломоуцко-Брненской епархии, и на основании событий последних дней, когда настоятель прихода в г. Брно, отец Йозеф Фейсак, был ложно обвинен викарным епископом Исайей в вымышленном переводе имущества этого церковного прихода в ведение Пражской православной епархии, делаю данное публичное заявление о том, что такие действия никогда неимели места быть и даже не предполагались. Подобные обвинения со стороны владыки Исайи являются вымышленными, не имеют никакого реального основания, и я считаю такой способ его поведения нападками на меня лично, а также неканоническим вмешательством в дела Пражской православной епархии. Прага, 1 июля 2021 года. Михаил, архиепископ Пражский и Чешских земель, управляющий орган Православной церкви Чешских земель, член Священного Синода Православной церкви Чешских земель и Словакии   Zdroj: Pravoslavná církev v českých zemích

Číst více

Prohlášení vladyky Michala ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Izaiáše

Pravoslavná  církev v českých zemích a na Slovensku ARCIBISKUP PRAŽSKÝ A ČESKÝCH ZEMÍ   PROHLÁŠENÍ  VLADYKY MICHALA, arcibiskupa pražského a českých zemí Pravoslavné církve v českých zemí a na Slovensku ve věci křivého nařknutí ze strany pomocného biskupa Olomoucko-brněnské pravoslavné  eparchie Izaiáše   Na základě informací z Olomoucko-brněnské eparchie a na základě událostí posledních dní, kdy byl správce farnosti v Brně otec Jozef Fejsak křivě obviněn pomocným biskupem Izaiášem ze smyšleného převodu majetku této církevní obce pod správu Pražské pravoslavné eparchie, činím toto veřejné prohlášení, že k takovému jednání nikdy nedošlo a nebylo nikdy ani zamýšleno. Toto jednání ze strany vladyky Izaiáše je zcela smyšlené, nemající žádný reálný podklad a považuji tento způsob jeho jednání za útok proti mé osobě a současně nekanonický zásah do záležitostí Pražské pravoslavné eparchie.   V Praze dne 1. července 2021 +Michal arcibiskup pražský a českých zemí statutární orgán Pravoslavné v českých zemích člen Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku   Zdroj: Pravoslavná církev v českých zemích

Číst více

Prohlášení otce Jozefa Fejsaka proti neustávajícím útokům a pomluvám ze strany biskupa Izaiáše

Dne 1. června letošního roku proběhla v Olomouci Konference presbyterů Olomoucko-brněnské eparchie. Z objektivních důvodů jsem se této konference nemohl zúčastnit. Jak jsem se dozvěděl, byl jsem na této konferenci vladykou Izaiášem opět nařčen a obviněn, že jsem měl v úmyslu, a dokonce že jsem se údajně pokoušel spolu s arcibiskupem pražským, vladykou Michalem, převést majetek církevní obce v Brně na Pražskou eparchii. Toto tvrzení je hanebná lež. Do dnešního dne nebyl navíc vladyka Izaiáš schopen nic takového dokázat. Když už ale hovoříme o církevním majetku, tak bych se touto cestou rád vladyky Izaiáše zeptal, jakým způsobem a podvodem si nechal zřídit věcné břemeno na své jméno u církevního majetku v Mostě, kde bydlí. On sám se mi před časem zmínil o svých praktikách, které použil. Dále nelze přehlédnout ani velmi podvodně zmanipulovaný pokus o převod církevního majetku Vilémovského monastýru na Ekumenický patriarchát, o nějž se vladyka Izaiáš v nevědomosti vladyky Simeona také pokusil. Hlavním a současně dosvědčujícím dokumentem je tzv. Darovací listina pro Konstantinopolský patriarchát. Jak už dobře víme, text tohoto dokumentu, připraveného vladykou Arseniem, metropolitou rakouským, měl být předložen ke schválení Eparchiální radě OBE. Ale zůstalo jen u záměru. Eparchiální rada nikdy nic takového nejenže neprojednávala, ale ani neschvalovala....

Číst více

КОММЕНТАРИЙ ОТЦА ФЕЙСАКА

1 июня сего года в Оломоуце состоялась конференция пресвитеров Оломоуцко-Брненской епархии. По объективным причинам я не смог участвоватьв этой конференции. Как мне стало известно, на этой конференции владыка Исайя вновь обвинил меня в том, что я намеревался и даже якобы предпринял реальную попытку вместе с архиепископом Пражским,владыкой Михаилом, передать собственность церковного прихода в Брно Пражской епархии. Это утверждение – постыдная ложь. До сих пор владыка Исайя не смог ничего подобного доказать. Уж если речь зашла о церковной собственности, я хотел бы спросить владыку Исайю, каким таким обманным путем он получил на свое имя право пользования церковной собственностью в Мосте, где он живет. Некоторое время назад он сам рассказал мне о практиках, которые использовал. Нельзя также упускать из виду мошенническую попытку передать церковную собственность Вилемовского монастыря Вселенскому Патриархату, которую епископ Исайя также предпринял без ведома владыки Симеона. Основным документальным свидетельством этого является так называемаяДарственнаяграмота Константинопольскому Патриархату. Как мы уже знаем, текст этого документа, подготовленного владыкой Арсением, митрополитомАвстрийским, должен был быть предоставлен для одобрения Епархиальному совету ОБЕ.Но это осталось лишь намерением. Епархиальный совет ОБЕникогда ничего подобногоне только не обсуждал, но и не одобрял. К подготовленному таким образом документу необходимо было бы приложить собственноручные подписи всех членов тогдашнего Епархиального совета. Но ничего подобного...

Číst více

Слова и дела викарного епископа Исайи

На официальном сайте Оломоуцко-Брненской епархии недавно была опубликована статья о действиях, влиянии и поведении некоторых представителей Пражской епархии. Печально, что официальный сайт используется для публикации противоречивых утверждений, которые при более подробном рассмотрении могут иметь скрытую цель – утаить истинное положение дел в руководстве в самой Оломоуцко-Брненскойепархии. Судя по всему, настоящий эпицентр возможных проблем во всей нашей Православной Церкви находится в руководстве данной епархии в Моравии. Интереснобыло бы разобрать всенадуманные слова в адрес Пражской епархии, еслибы, однако, автор сам им следовал. Безусловно, будет интересно посмотреть, кто и как активно или пассивнобудет возникшую в Церкви проблемную ситуацию в Моравииподдерживать. В подтверждение противоречивых случаев поведения викарного епископа Исайи, упомянутых в опубликованной здесь статье, приведем несколько фактов. - Ситуация вокруг регистрации общественного объединения в монастыре в Вилемове. Священный Синод Православной Церкви Чешских земель и Словакиина заседании 17 декабря 2019 года параграфом 3 своего Постановленияподтвердил,что признает право высшего представителя нашей автокефальной Церкви основать ставропигиальный монастырь на территории другой епархии нашей поместной церкви только с согласия епархиального архиерея и соответствующих епархиальных органов. На канонической территории Православной Церкви Чешских земель и Словакии высшие представители других поместных церквейтакого права не имеют. Исходя из многолетней практики нашей поместной Церкви любые духовные и монашеские общины, желающие действовать на территории нашей...

Číst více

Slova a skutky pomocného biskupa Izaiáše

Nedávno byl na oficiálním webu Olomoucko-brněnské eparchie zveřejněn článek týkající se postupu, vlivu a chování některých představitelů Pražské eparchie. Je smutné, že oficiální webové stránky jsou využívány k rozporuplným tvrzením, které při podrobnějším zkoumání mohou mít skrytý cíl. Zakrýt skutečný stav věcí ve vedení této eparchie. Ukazuje se, že opravdové epicentrum zárodku možného problému v celé naší pravoslavné církvi se může nacházet ve vedení této eparchie na Moravě. Není bez zajímavosti porovnat si míněná slova na adresu Pražské eparchie, pokud by se však autor sám jimi řídil. Bude jistě zajímavé sledovat kdo a jak bude možnou vzniklou problémovou situaci v církvi na Moravě podporovat ať aktivně či pasivně. Na dotvrzení kontroverzních situací chování pomocného biskupa Izaiáše, zmíněných v článku zveřejněném zde uvádíme několik faktů. - Situace kolem zřízení zapsaného spolku v monastýru ve Vilémově Posvátný synod Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku na svém zasedání 17. prosince 2019 ve svém Usnesení pod bodem 3 potvrdil, že uznává právo nejvyššího představitele naší autokefální Církve zřídit stavropigiální monastýr na území jiné eparchie naší místní církve jen se souhlasem příslušného eparchiálního biskupa a patřičných eparchiálních orgánů. Na kanonickém území Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku neuznává takové právo pro...

Číst více

Автокефалия по-константинопольски

Афанасий Зоитакис, кандидат исторических наук. Преподаватель Кафедры истории Церкви (Исторический факультет МГУ) Сегодня православный мир оказался разделенным. На Украине, в Северной Македонии, Черногории, Абхазии неспокойно. Повод для «брожения» – проблема автокефалии. Отсутствует согласие – кто, при каких условиях и каким образом может объявить о появлении новой Поместной Православной Церкви. Показательный пример – ситуация в Церкви Чешских земель и Словакии. В этом году исполняется 70 лет автокефалии этой Церкви, полученной от Русской Православной Церкви. Однако Константинопольский патриархат этой автокефалии не признает и даже издал 27 августа 1998 года собственный «Патриарший и Синодальный Томос о даровании автокефалии святой Православной церкви в Чешских землях и Словакии». С тех пор любые попытки чешских и словацких христиан вспомнить о роли Русской Церкви вызывают достаточно жесткую реакцию. Читая письма из Фанара поражаешься необычно резким для дипломатических документов формулировкам. В Константинополе недовольны «нарушением договоренностей» и «пренебрежением к установленному церковному и каноническому порядку». Автокефалию 1951 года называют «незаконной», характеризуют ее как «негативное, явно неканоничное, ничтожное событие». Выражают «сомнения в искренности и честности», и требуют «изучить, наконец-то, историю и каноническое право… и не провоцировать», в противном случае грозя санкциями и даже отзывом автокефалии с попутным изъятием «из Священных Диптихов Православных автокефальных Церквей». Попытка договориться Среди постановлений Вселенских Соборов нет...

Číst více

Dnes je , ( juliánského církevního kalendáře)

Naše knihy

Časopisy Ikona

Koproducent "Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů" - celovečerní film a 4 dokudrama

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist